Bewegen en leren gaan goed samen!

Sporten, bewegen en spelen hebben niet alleen positieve effecten op de gezondheid van kinderen, maar ook op het cognitieve leren. Beweging draagt bij aan een betere concentratie en hogere leeropbrengsten.
Daarbij maakt het niet veel uit of het bewegen en leren tegelijk plaatsvinden, zoals bij bewegend leren. Of dat er tussen de leermomenten bewogen wordt, zoals bij energizers. Dat zijn fysieke activiteiten die dienen als opwarmer voor het leren of als pauzes tussen leeractiviteiten.

Het positieve effect van het bewegen tijdens het leren  komen door verbetering van de hersenstructuren, executieve functies, aandacht en concentratie.

Bij bewegend leren kan je denken aan; al springen de tafels oefenen of dribbelend met een bal spellingsregels benoemen. Bewegend leren is vooral zinvol als de uitvoerende beweging al geautomatiseerd is.

De positieve invloed van beweging op schoolprestaties verloopt via effecten op de hersenstructuur, executieve functies, aandacht en concentratie. 

De voordelen van bewegen en leren gelden natuurlijk ook voor volwassenen. 
Dus ben je druk aan het leren voor een toets of heb je een deadline te halen. Kom in beweging! Werk staand, ren even de trap op en neer of doe een paar rek- en strek oefeningen.
Dan ga je energiek en met een betere focus weer aan het werk!