Wat zijn grof motorische problemen?

Vaak als eerste getikt worden, snel struikelen of vallen, niet mee durven doen met gym. Dit zijn een aantal praktijk voorbeelden van kinderen die moeite hebben met de grove motoriek. Grof motorische problemen is een breed begrip. Bijvoorbeeld rennen, springen, hinkelen en huppelen vallen binnen de grove motoriek, maar ook klimmen, balanceren, vangen en gooien. Het kan dus ook zo zijn dat uw kindje met één van de onderdelen meer moeite heeft.

Soms valt het pas op als kinderen samen met leeftijdsgenootjes zijn. Zo signaleren begeleiders of leerkrachten sneller dat vaardigheden er net even anders uit zien dan bij anderen.

Kinderfysiotherapie bij grof motorische problemen

Voorbeelden van grof motorische problemen

  • Niet mee kunnen komen met de gymles of buitenspelen
  • Afwachtend, niet mee durven doen met gym of buitenspelen
  • Onhandig of houterig bewegen
  • Regelmatig struikelen, botsen, vallen
  • Niet zelf op ontdekking gaan in bijv. een speeltuin.
  • Lijkt de kracht niet te hebben om bijv. te fietsen of springen
Kinderfysiotherapie voor de grove motoriek

Kinderfysiotherapie bij grof motorische problemen

De kinderfysiotherapeut onderzoekt allereerst de mate van de grof motorische achterstand, middels een test. Daarnaast kan er ook verder gekeken worden naar spierspanning, kracht, coördinatie en lichaamsbesef. Zodra de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft, wordt er een passend behandelplan opgesteld.
De kinderfysiotherapeut zoekt, indien nodig, ook contact met andere betrokkenen, zoals de gymleerkracht van school of sportinstructeur. Op deze manier wordt uw kind via verschillende wegen op de juiste manier ondersteund om beter te worden in de grove motoriek.

Op de praktijk is er veel oefenmateriaal aanwezig om letterlijk alles uit de kast te halen!

Wordt kinderfysiotherapie vergoed?

De kinderfysiotherapie voor de grove motoriek wordt 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico. Indien er sprake is van een grof motorische ontwikkelingsachterstand kan er een aanvraag voor een chronische indicatie worden gedaan.