Wat is prikkelverwerking, ofwel sensorische informatieverwerking?

Overal om ons heen zijn er prikkels die we waarnemen via onze verschillende zintuigen. Dit noemen we prikkelverwerking. Denk bijvoorbeeld aan het geluid van een langsrijdende auto, het licht van een lamp, de geur van verse koffie, de smaak van drop, het gevoel van een zachte, warme trui of het gekke gevoel in je buik als je in de lift staat.
Iedereen ervaart prikkels (gelukkig maar), alleen de ene heeft soms meer last van prikkelverwerking dan de andere. Bijvoorbeeld de een vindt het geluid van de radio op de achtergrond prettig, terwijl de ander zich daar aan stoort. De een voelt het naadje in zijn sokken wel, de ander niet.

Hoe werkt onze sensorische informatieverwerking in het kort?

Er zijn prikkels die vanuit de buitenwereld worden waargenomen, de visuele (wat je ziet), auditieve (wat je hoort), reuk/smaak en tast (wat je voelt).
Er zijn ook prikkels die je door beweging in de lichaam ervaart, dit zijn sensororen in bijvoorbeeld je spieren/gewrichten maar ook in je evenwichtsorgaan. Je weet bijvoorbeeld op het moment dat je dit leest, waar je voet zich bevindt. Of als je op een evenwichtsbalkje loopt, corrigeer je op het moment dat je er dreigt af te vallen.
Daarnaast zijn er ook prikkels vanuit je inwendige lichaam, bijvoorbeeld vanuit je organen (ik moet plassen of ik heb honger).  
Door alle prikkels ontstaat er een beeld van de wereld om het kind heen zodat hij of zij er op de juiste manier op kan reageren.

Alle prikkels komen aan, maar je wordt je niet van alle prikkels bewust. Dit komt doordat ze eerst langs een soort filter gaan in de hersenen.
In welke mate prikkels binnen komen verschilt per persoon. Soms komen prikkels sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving meer of minder waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Hoe kunnen problemen in de prikkelverwerking zich uiten?

Enkele voorbeelden zijn;
– Altijd in de weer, wiebelen op de stoel, geluid maken.
– Lijkt niet te luisteren, afwezig, teruggetrokken, afwachtend.
– Snel afgeleid, krijgt werkjes op school niet af.
– Overgevoelig reageren op bijv. niet lekker zittende kleding, het geluid van de stofzuiger of aanraking niet prettig vinden.
– Kan soms ineens boos worden of heftig reageren.
Nogmaals, elk kind verwerkt prikkels op een andere manier. Bovenstaande voorbeelden kunnen een sensorisch probleem zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Kinderfysiotherapie bij problemen in de sensorische informatieverwerking

Kinderfysiotherapie bij problemen in de prikkelverwerking

Bij de intake proberen we zo goed mogelijk de hulpvraag van het kind zelf of zijn of haar omgeving (ouders, school, opvang, sportclub) zo duidelijk mogelijk te krijgen.
Om de hulpvraag en ‘het kind en zijn omgeving’ goed in kaart te brengen, zijn er vaak wel meerdere behandelingen nodig om het onderzoek compleet te maken.
Afhankelijk van de hulpvraag kunnen niet alleen ouders, maar ook bijvoorbeeld leerkrachten op school betrokken worden.

De insteek van het onderzoek is om een beeld te krijgen van het sensorisch profiel van het kind. En hoe kunnen we hem of haar hiermee leren omgaan en wat heeft hij/zij nodig van de omgeving. Wat heeft hij/zij nodig om bijv. zijn werkjes in de klas te kunnen afmaken of ’s ochtends op tijd aangekleed te zijn.
De kinderfysiotherapeut zal daarbij een ‘coachende’ rol aannemen om de kind specifieke behoefte, zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen gaan toepassen.

Wordt kinderfysiotherapie vergoed?

De kinderfysiotherapie voor prikkelverwerkingsproblemen wordt 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico.