Duizeligheid

Veel mensen voelen zich wel eens draaierig of licht in hun hoofd. Bij sommige mensen komt dit zo vaak voor dat ze minder goed kunnen functioneren. Bij het ouder worden komt duizeligheid vaker voor. Duizeligheid kan vele oorzaken hebben maar bij 1  op de 3 mensen wordt geen duidelijke oorzaak gevonden voor de duizeligheid.

De manueel therapeut kan u helpen bij een aantal vormen van duizeligheid, zoals draaiduizeligheid (BPPD) of cervicogene duizeligheid.

Wat is BPPD?

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is een kortdurende draaiduizeligheid. De klachten worden veroorzaakt door een soort gruis dat rondzwerft door het evenwichtsorgaan. Het woord paroxysmaal geeft aan dat de duizeligheid in aanvallen optreedt. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan. BPPD is een onschuldige aandoening die vaak vanzelf weer overgaat. Het woord benigne geeft dat aan.

BPPD is een van de vele soorten van duizeligheid. Ongeveer een op de twintig mensen heeft last van een vorm van duizeligheid. Ongeveer een op de vijf patiënten met duizeligheid heeft BPPD.

Hoe herkent u BPPD?
De duizeligheid komt op bij bewegingen van het hoofd, bijvoorbeeld bij voorover buigen, omhoog kijken, gaan liggen in bed of omdraaien in bed. Sommige patiënten zijn gedurende de duizeligheid ook misselijk of moeten braken. Het komt vaak voor dat de klachten plotseling beginnen, zonder een aanwijsbare oorzaak.

Behandeling van BPPD
Met behulp van lichamelijke testen zal de therapeut eerst vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van BPPD en zo ja, welk subtype aanwezig is. De behandeling van BPPD bestaat uit een zogenaamde ‘repositie manoeuvre’ en bijbehorende adviezen, eventueel aangevuld met oefeningen.

Fysiotherapie bij nekklachten

Wat is cervicogene duizeligheid?

Deze vorm van duizeligheid wordt veroorzaakt doordat de nek niet beweeglijk genoeg is. Dit kan komen door een of meerdere gewrichten in de nek of door de nekspieren. Het evenwichtsorgaan raakt hierdoor in de war.

Welke klachten kunnen voorkomen bij cervicogene duizeligheid?
Een licht gevoel in het hoofd of wiebelig voelen waarbij er vaak een stijf gevoel en /of pijn in de nek wordt ervaren. Soms is er sprake van misselijkheid of zien wazig. De duizeligheid kan een paar minuten duren, maar duurt soms ook uren.

Behandeling van cervicogene duizeligheid.
De manueel therapeut past specifieke technieken toe om de gewrichten beter te laten functioneren en om de houding en bewegingen te verbeteren. Daarnaast worden oefeningen en adviezen gegeven die ervoor zorgen dat de goede beweeglijkheid behouden blijft en de klachten niet terug komen.

Vergoeding

Als u 18 jaar of ouder bent dan is een aanvullende verzekering nodig. In uw polisvoorwaarden staat beschreven hoeveel behandelingen of welk bedrag vergoed wordt.
Indien u niet aanvullend verzekerd bent, zult u van ons een factuur ontvangen. De tarieven vindt u hier.