Wat zijn fijn motorische problemen?

Heeft uw kind moeite met het dichtritsen van zijn jas? Het eten met bestek? Spelen met klein speelgoed of het knutselen op school? Dan kan het zijn dat uw kind problemen heeft in de fijne motoriek. Moeite hebben met schrijven kan ook te maken hebben met problemen in de fijne motoriek. Zie daarvoor ons artikel over schrijfproblematiek.
De fijne motoriek bestaat uit de kleine, fijne bewegingen van armen, handen en vingers. Vaak signaleren leerkrachten als eerste fijn motorische problemen bij een kind. Leerkrachten zien dat het kind moeite heeft met fijne motorische taken zoals knippen, tekenen, schrijven.

Er bestaan verschillende onderzoeken waarbij is onderzocht of een goede fijne motoriek van invloed is op de leerresultaten. En inderdaad, er bestaat een samenhang tussen de fijne motoriek en de cognitieve vaardigheden. Het is onderzocht dat motorische oefeningen zorgen voor een betere samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft. Ook weten ze dat als je weinig moeite hebt met schrijven je meer energie naar het denken kan sturen.

Kinderfysiotherapie bij fijn motorische problemen

Waarvoor kinderen naar de kinderfysiotherapeut kunnen komen:

  • Moeite met bestek hanteren
  • Moeite met aanleren van ritsen, veteren, knopen
  • Niet mee kunnen komen met de kleutervaardigheden (tekenen, knippen, plakken)
  • Ontwijken van klein spel materiaal
  • Schrijfproblemen
Fijne motoriek verbeteren door kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij fijn motorische problemen

De kinderfysiotherapeut onderzoekt allereerst de mate van de fijn motorische achterstand, middels een test van verschillende spelletjes. Daarnaast kijkt de kinderfysiotherapeut ook naar  spierspanning, houding en oog-handcoördinatie. Als het duidelijk is waar de problemen aan ten grondslag liggen, maakt zij een passend behandelplan.
De kinderfysiotherapeut zoekt indien nodig ook contact met andere betrokkenen, zoals de leerkracht van school of begeleider van de opvang. Op deze manier ondersteund de kinderfysiotherapeut uw kind via verschillende wegen om beter te worden in de fijne motoriek.

Op de praktijk hebben wij veel oefenmateriaal om de behandeling zo leuk mogelijk te maken. Zo kunnen we kleien, verven, knippen, kleuren en plakken. Alles om uw kind te stimuleren en de fijne motoriek leuk te maken.

Wordt kinderfysiotherapie vergoed?

De kinderfysiotherapie voor de fijne motoriek wordt 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico. Indien er sprake is van een fijn motorische ontwikkelingsachterstand kan er een aanvraag voor een chronische indicatie worden gedaan.